Blogpost featured image
12.06.2019

Lääne-Tallinna esimesse tehnoparki kerkib 60 tuhat ruutmeetrit äripinda

Kui mujal pealinna lähiümbruses on põhimagistraalide äärsed tehnopargid kiiresti arenenud, siis Lääne-Tallinnas sellist pinda endiselt napib. Selle lünga täidab Paldiski maantee äärde kerkiv Tähetorni tehnopark, kuhu on kavandatud 60 tuhat ruutmeetrit äripinda ühtekokku 12-s hoones. Valmis on esimene hoone ning peagi alustatakse teise ehitust.

„Kui näiteks Tänassilma, Mõigu, Jüri ning Iru-Loo suunal on arvukalt tehno- ja tööstusparke siis Paldiski maantee ääres, mida kasutab igapäevaselt 17 tuhat autot, on selliseid võimalusi täna vähe,“ selgitas Tähetorni tehnoparki arendava Favorte projektijuht Karl Kaeval asukohavalikut. Kuna tehnopark asub tiheda liiklusega maantee ääres siis Kaevali hinnangul loob suurepärane nähtavus head eelised ka kaubandus-, esindus- ning büroofunktsiooniga pindade arendamiseks. Samas pakub arendaja üürnikele keskmisest olulisemalt suuremat elektri-, vee- ja maagaasivarustust, mistõttu sobib tehnopark ka tootmismahukamatele ettevõtetele.

Suur tähelepanu arhitektuuril

Hoonete autoriks on tunnustatud arhitekt Sten Ader arhitektuuribüroost SKAD Arhitektid. Kuna tehnopark asub linnas sees, siis Aderi sõnul pöörati erilist tähelepanu arhitektuurile. „Sama arhitektuuribüroo poolt tehtud lahendus annab asumile tervikliku väljanägemise. Lisaks tulevaste rentnike logistilistele vajadustele on mõeldud ka sealt töötavatele inimestele ning nende igapäevasele elukeskkonnale ning selle esinduslikkusele,“ selgitab Ader. Tehnopargis on tööstuslik funktsioon koondatud ala keskele samas kui bürooplokid on hubasemad ning alati vaatega ümbritsevale linnakeskkonnale. „Möödasõitjatele jääb seetõttu hoonete tööstuslik funktsioon varjatuks. Samas pole park liiga suur vaid pigem kompaktne üksus, mis sulandub ümbritsevasse keskkonda – mitte lihtsalt tuim tööstushoonetega kaetud ala,“ lisas Ader.

Lisaks esteetikale on pargi rajamisel silmas peetud ka hoonete energiatõhusust. Samas ei tule see Kaevali sõnul tulevaste töötajate heaolu arvelt, sest head sisekliimat tagavad büroodes üürnikupõhine vesipõrandaküte, jahutussüsteem ning soojustagastusega sundventilatsioon.

Tõõstuspark linna sees

Loomulikult tuleb äripindade arendamisel silmas pidada eeskätt logistilist külge. Tähetorni eeliseks on asukoht maantee ääres ning lihtne ligipääs Tallinna ringtee kaudu kõigile olulisematele magistraalidele ja sadamatele. „ Samas asub Tähetorni linnas sees, mis tähendab, et erinevalt nii mõnestki teisest hakkab Tähetorni tehnoparki teenindama ka Tallinna ühistransport, mis teeb selle nii oma töötajatele kui ka külalistele ja klientidele oluliselt ligipääsetavaks,“ selgitas Kaeval.

Praeguseks on tehnoparki rajatud esimese etapi taristu: fooriristmik Paldiski maanteel ning nelja hoonet teenindav Härgmäe tänav. Tänaseks on valminud esimene, 6300 ruutmeetrine hoone ning juba juulikuus algab teise, 4200 ruutmeetrise hoone ehitus. Projekteerimise staadiumis on ligi 15 tuhat ruutmeetrit äripinda ning kokku on Tähetorni tehnoparki kavandatud 12 hoonet kogupindalaga ligi 60 tuhat ruutmeetrit. Varajastel üürnikel on võimalus lasta hooneid olulisel määral oma soovide järgi kujundada - vajadusel isegi nende arhitektuurilist lahendust.