Blogpost featured image
05.08.2021

Nõudlus uute äri- ja elamuarenduste järele Saue vallas kasvab jõudsalt

Mahukad investeeringud Tallinna linna sisenevatesse trassidesse on teinud Saue vallast ihaldusväärse kodupaiga, kus saab rahulikumat elutempot nautida pealinna lähedusest loobumata. Viimaste aastate jooksul on Saue valda elama asunud arvukalt uusi elanikke, kelle lisandumine piirkonda on õitsele löönud ka kohaliku ärikinnisvara ja sotsiaalse infrastruktuuri arenduse. 
 
Uusi ärikeskusi on lisandumas nii Saue linna, Laagri aleviku, kui ka erilise arendushoo sisse saanud Alliku küla piiresse. „Juba Saue keskuses üksi on valmimas vähemalt kaks uut ärimaja ja kevadel avas uksed uus Rimi Keskuse tänaval. Laagrisse on lisandumas nii stock-office äripindu kui näiteks Makita Põhjamaade suurim 25 000 m2 esindus,“ ütles kinnisvaraarendaja Favorte OÜ müügijuht Tarmo Rammo. „Alliku külas asub Eesti üks suurimaid elurajoonide klastreid ja ka seal on hüppeliselt kasvanud maksejõuliste elanike arv tekitanud nõudluse kodulähedaste teenuspunktide järele,“ lisas Rammo.
 
Alliku külas on elukeskkonna arengu eestvedajaks Veskimöldre elurajooni kõrvale tõusmas Tiirisule elurajoon (tiirisule.favorte.ee), mille raames ehitatakse välja 65 kinnistut ümbritsev infrastruktuur. „Arenduse I etapp oli praktiliselt läbi müüdud juba enne asfaldi maha saamist ja peagi on soetamiseks saadaval II etapi krundid,“ ütles Rammo. 
„Suur huvi on selge indikaator sellest, et Saue vald on jätkuvalt populaarne elupaik ja puudust tuntakse võimalustest elama asuda uute ja kaasaegsete tingimustega elukohta,“ selgitas Rammo. Lähitulevikus kujundab Rammo sõnul nii elamu- kui äri- ja teenusekeskuste arengu suunda Laagri piirkonnas Sagro kasvuhoonete ja automajandi ala. Lisaks on elamuarenduseks potentsiaali Laagri lähedastel põllumaadel Saue linna suunal. 
 
Suure hooga arendatakse edasi ka Saue teetaristut. „Selle aasta lõpuks valmib Saue linna ja Topi liiklussõlme vaheline ühendustee, mis tugevdab sidet Laagri aleviku ja Saue valla keskuse vahel. Uute Eesti mõistes kiirteede lisandumine valmistab piirkonnas ette soodsa kasvupinnase Gate Tallinna suguste hiiglaslike äriarenduste kerkimiseks Tallinna lähedasele alale, kus on piisavalt ruumi ja kiired ligipääsuteed nii Eesti sisese kui lähiriikide kaubaveo põhitrassidele,“ lausus Rammo. 
 
 
Järgneb intervjuu Saue vallavanema Andres Laiskiga, kes iseloomustab lähemalt valda eesootavaid arenguid.
 
Millised infrastruktuuriprojektid on lähiaastatel kavas ellu viia? 
 
Võrreldes tänasega suuremaid taristuarendusi kavas ei ole. Küll aga on ajaliselt määratlemata perspektiivis võimalik Instituudi tee muutumine neljarealiseks teeks. Sellega kaasneb kahetasandilise ristmiku välja ehitamine Juuliku-Tabasalu maantee, Instituudi tee, Tihniku tänava ja Veskitammi tänava ringristmikul. Uuenduste tulemusel sulgetakse Kotka tee  ja Väriheina tänava tänased ristumised Instituudi teega ja suunatakse liiklus uuele ristmikule.
 
Oluliseks peame ka teenuste kompleksi arengut eelnimetatud ringristmiku toimealas. Ühelt poolt tagab see hea ligipääsetavuse peateelt, teisalt on uute ettevõtete lisandumine oluline kohalike elanike jaoks. Kohalikud ärikeskused loovad uusi töökohti, vähendavad teenuse- ja töökohapõhist pendelrännet ning mitmekesistavad kogu piirkonna arengut.
 
Haridusmaastikust rääkides valmib 2022. aasta sügisel uus lasteaed  Kotka ja Kraavi tee nurgal. Samas piirkonnas on plaanis Kotka tee - Instituudi tee ristmikule rajada jalakäijate tunnel. Ilmselt avaneb esimene võimalus selle projekti ellu viimiseks koostöös Transpordiametiga kõige varem 2023. aastal. Tõenäoliselt algatame järgmisel aastal ka Veskimöldre Haridusmaja teise etapi välja ehitamise kooli- ja lasteaiakohtade püsivaks tagamiseks piirkonnas.

Kuhu oleks vaja luua juurde uusi töökohti?
 
Valla seisukohalt on oluline vältida monofunktsionaalseid  elamualasid, millest kujunevad nn magalad  pealinna eeslinnas. Seetõttu näeb valla üldplaneering ette  maakasutuse mitmekesistamist ja töökohtade ning teenuste loomist igas suuremas elamuarenduse piirkonnas kus soovime näha ka elanikele teenuseid pakkuvaid ärilisi arendusi. Eelkõige peaksid need paiknema magistraalteede ääres. Kindlasti mõjuvad sellised äriarendused kutsuvalt ka külalistele väljapoolt valda.

Millistes piirkondades näete lähitulevikus ette elanike hulga kasvu?
 
Kõige suurem kasvupiirkond saab kindlasti olema üldplaneeringu järgne keskusala ehk nn Sagro kasvuhoonete piirkond. Üldplaneering näeb ette ka Saue linna ja Laagri funktsionaalset kokku kasvamist, seega on kasvualaks nende kahe asumi vahelised piirkonnad.
 
Taristu on välja arendatud ka Kotka tee piirkonnas ja kolmas kasvupiirkond, ajaliselt ilmselt esimene ongi seal. Nimetamata ei saa jätta ka teisele poole raudteed jäävat nn Gate Tallinn piirkonda, kus hetkel toimub taristu välja ehitamine ja oodata on nii äri- kui elamukinnisvara arendust.
 
Korteri soetamist peaksin mõistlikuks ilmselt keskuse lähedale. Kellel on aga soov kolida eramajasse või ridaelamusse, vaataksin eelkõige seda, kui hästi on arendaja välja ehitanud kogu taristu ja elukeskkonda toetavad rajatised. Kindlasti pole mõtet osta krunti või kinnistut kohta, kus taristu (teed, trassid, valgustus, mänguväljakud jne) pole ette valmistatud, isegi kui hind tundub odav. Sellest on hiljem palju tüli eelkõige ostjale endale. Kui taristuga on kõik korras, siis on oluline väljapääs peamistele magistraalteedele, looduslik elukeskkond ning ideaalis ka lasteaia kodulähedus. Selliseid kodupaiku Saue vallas jagub.