Blogpost featured image
23.04.2021

Suured investeeringud on kinnistanud Lasnamäe kuvandit esmaklassilise elu- ja äripiirkonnana

Pikalt tööstus- ja magalarajoonina tuntud Lasnamäe on tõusnud arendajate huviorbiiti ja viimaste aastate jooksul kaasanud hulgaliselt investeeringuid. Hoogustunud elamis- ja äripindade lisandumine piirkonda ning arvukad infrastruktuuri täiustavad projektid on tugevalt panustanud kaasaegsema ja ihaldusväärse elukeskkonnaga Lasnamäe kujunemisesse.

Tallinna suurima rahvaarvuga linnaosa Lasnamäe on endas alati peitnud potentsiaali tempokaks arenguks. Suured magistraalid nagu Laagna ja Peterburi tee on taganud hea ligipääsu ümbritsevatele linnaosadele ja asulatele ning seega panustanud Lasnamäe kui elamispiirkonna väärtuse tõusu. Aina kasvav elanik- ja tarbijaskond on omakorda tekitanud suurenenud nõudluse kohaliku ettevõtluse järele.

Selle nõudluse täitmiseks on viimastel aastatel Lasnamäele lisandunud hulgaliselt uut ja kaasaegset äripinda ning arendajad on teinud plaane ka tulevikuks. Näiteks valmistame hetkel ette otse Väo ristmiku äärde kerkiva tehnopargi plaane. Äripargi 5,5 hektarilisele arendusalale on planeeritud kuus ärihoonet, mis moodustavad kokku 21 300 m2 äripinda.

Kes aga on uue kodu otsinguil, võib sobiva leida kiiresti arenevast Majaka piirkonnast – veel enne selle aasta lõppu valmib 12 korteriga Sinilillekodu Sikupillis (www.sinililled.ee), kust leiab uusi elamispindu nii kodu ostmiseks kui investeerimiseks.
Küsisime ka Lasnamäe linnaosa vanemalt Vladimir Svetilt, mis paigus on lähiajal oodata hoogsat arengut ning uute ettevõtete ja elanike sissevoolu. 

Millised Lasnamäe infrastruktuuri täiustavad projektid on lähitulevikus kavas ellu viia?

Plaanis on palju investeeringuid nii selleks aastaks kui lähiaastateks. Keskendun järgnevalt neist kõige suurematele ja mastaapsematele.

Esiteks Ülemiste Rail Balticu terminali ja kogu selle lähiala välja arendamine ning avalike väljakute loomine. Sellega kaasneb viie-kuue tunneli tekitamine raudtee alla, et siduda omavahel Ülemiste ja Lasnamäe ning suuremas pildis ka kesklinn. 

2024. aastal kolib sellest piirkonnast Tapale ka Ülemiste kaubaterminal, mis tähendab, et terminali alt vabaneb väga palju vaba maad, mida saab kasutada avaliku ruumi, elamute ja äripindade loomise jaoks. Viimaks on ka Ülemiste ise hoogsalt arenemas. Tõenäoliselt on Ülemiste sellise tempoga arenedes 15 aasta pärast vähemasti uus Tornimäe, aga võib-olla ka uus kesklinn.

Järgmisena on suuri muudatusi oodata Paevälja tühermaal. See on koht, kuhu kavandatakse Tallinna haiglat, kerkib Lahekalda elamukvartal ja mille kõrvale rajatakse Smuuli 1 kinnistule suur sisepargiga elamu- ja ärikvartal. Paeväljal asub ka Lasnamäe klint, mille äärsest alast kujuneb lähiajal pikk ja omapärane rekreatsiooniala metsaradade, pinkide ja vabaajaveetmise võimalustega. See rohepiirkond hakkab jooksma mööda Lasnamäe nõlva, Lasnamäe-Pirita linnaosa piiril, sisuliselt Kadriorust kuni Koseni.  

Seoses Tallinna haiglaga kaalutakse ka uue tee, mis viiks otse haiglasse, loomist. Selleks kasutataks nõukogudeaegset teekoridori, mis on jäetud Narva maantee ja Mustakivi tee vahele. Tee nimeks saaks Rahu tee. 

Samuti on vanast ajast Lasnamäele kavandatud nn rohekoridori ehk roheala, mis läbiks Lasnamäge idast läände moodustades katkematu pargi. Sellest pargist on hetkel olemas ainult Tondiloo park. Sel aastal saab valmis ka Tondiraba park, mis saab olema Lasnamäe  ja Tallinna üks kõige mitmekesisemaid ja loodusrikkamaid parke.

Tondiraba ja Tondiloo pargid saavad omavahel seotud olema uue ratta- ja kõnniteega. Hetkel oleme projekteerimas veel ühte ratta- ja kõnniteed, mis läheks Tondiraba pargist mööda Liikuri tänavat Valge tänava poole ja seejärel alla Kadriorgu. Kõik need uuendused kokku võimaldavad juba varsti liikuda ratta, jala ja tõuksiga katkematult Kesklinnast Lasnamäe idaservani. 

Idas oleks see koridor seotud Väo ristmikuga, mis on selle aasta üks suurimaid tee-ehituslikke projekte. Väo ristmikuga koos hakkab linn sel aastal ehitama uut ühendusteed, mis hakkab minema Ussimäe tänavasse. Sellega luuakse ka uued kergliiklusteed ning korrastatakse olemasolevaid teid. Oodata võib ka Priisle äripargi laienemist näiteks kõrvalolevatele erakinnistutele, kuna piirkond on end õigustanud hea ärikeskkonnana. 

Kavas on rekonstrueerida ka Peterburi maantee, mis on Laagna tee kõrval linna jaoks üks tähtsamaid magistraale. Sellega koos tekivad juurde ka rattateed, jalakäijate teed ning kaasajastub kogu maanteeäärne linnaruum. Samuti plaanitakse lähiaastatel rajada Lasnamäele ka riigigümnaasium. 


Kuhu ootate uusi ettevõtteid ja töökohti?

Lasnamäe üldplaneering sätestab üpriski täpselt, kus on elamine ja kus on töökohad. Lasnamäe võib jagada kaheks - Peterburi maanteest põhja poole jääb elupiirkond. Erandiks on siinkohal Punasest tänavast lõuna poole jääv tööstuspiirkond. Aga kõik muu, mis jääb Peterburi tee alla, on tööstuspiirkond, kus on juba praegu väga palju töökohti ja potentsiaal uute töökohtade tekkimiseks veelgi suurem. 

Selge on see, et lähiajal hakkavad uued töökohad tekkima Tondiraba piirkonda kui Lasnamäe sisesesse töökohtade keskusse. Seal on juba täna igasugu ladusid, kauplusi, kergetööstust ning mõned hoonestamata krundid ka veel alles. Näiteks Tähesaju City. 

Samuti on tegelikult Lasnamäe piirkondlikud keskused täiesti lõpuni välja arendamata. Asumite sees on olemas päris suured krundid ja on potentsiaal, et nende kruntidega hakkab midagi juhtuma. Näiteks Anni 16, Vikerlase 23 on väga suur krunt, millele tekib ilmselt tulevikus kommertsfunktsioon. Selliseid krunte on Lasnamäel veel, mh ootab uut lahendust Pae turu hoone. 

Meie jaoks on oluline see, et isegi kui töökohad jäävad natuke rohkem lõuna poole, siis oleks tagatud väga head ühendused elamupiirkondadega, et inimestel oleks mugav jala, rattaga, ühistranspordiga
 

Millistes piirkondades näete lähitulevikus ette elanike hulga kasvu?

Lahekalda piirkonnas, Smuuli 1 kinnistul; võimalik, et väiksem osa Kurepõllu asumist hoonestatakse juurde, kuna siin on vaba maad. Lisaks pole Lavamaa piirkond lõpuni välja ehitatud, ka siia tulevad kindlasti uusarendused. 

Potentsiaali on ka Vana-Kuuli tänava ääres, kus on eramaad, kuhu võib kinnistuid juurde tulla. Uusi arenguid on oodata Majaka piirkonnas, mis asub kesklinna ja Ülemiste piirkonna vahel ja siin on olemas terve kvartal, mis on siiamaani olnud korralikult läbi lahendamata, kus on tegelikult autobaasid, garaažid. See on ainult aja küsimus, millal sinna tekib elamukvartal. 

Samuti on Peterburi maantee ja Ülemiste piirkonna äärde tekkinud mõtteid elamute ehitamiseks. Vaikselt hakkab koos selle kaubaterminali välja kolimisega tööstus minema rohkem Ülemiste poole ja tööstuse praeguse koha asemele hakkab vaikselt kerkima elamuid. Ärme unusta, et päris lähedal on Paepark ja Kadrioru park. 

Kõige suurem arengukoht on kindlasti Väo karjäär, kus enam peagi kaevandada ei saa. Siis algab karjääri rekultiveerimine ja selle territooriumi linnaruumiga taasühendamine. Praegu on veel raske ette kujutada, kuidas hakkab välja nägema endise karjääri planeering, ent selge on see, et siin võiks olla ruumi nii töökohtadele kui ka elamutele.