Blogpost featured image
25.02.2021

Nõmme keskuse areng on sisse saanud uue hoo, potentsiaali nähakse ka Salve ja Jannseni tn ümbrusel

Nõmme on väärikas ja väljakujunenud piirkond, mida on tallinlased läbi aegade armastanud. Rahulik ja turvaline naabruskond, rohelised männid ja terviserajad ning hea ühendus kesklinnaga on Nõmme linnaosast teinud justkui eliitpiirkonna, kuhu ei ole kerge elamispinda leida ja kust juba niisama lihtsalt ei lahkuta.
 
Kuigi vabu krunte on linnaosas vähe ja ka Nõmme keskus on pikalt arenguteta seisnud, siis toob 2021. aasta uusi põnevaid projekte. Nimelt valmib lähiaastatel Nõmme keskuses vähemalt viis uut korterelamut, millest esimesel on kopp juba maasse löödud ja ehitustööde lõpp on planeeritud selle sügise algusesse. Lisaks uutele elamispindadele toovad kortermajad keskusesse juurde ka äriruume, milles end sisse seadvad ettevõtted saavad linnarahvale pakkuda uusi mugavusi. 
 
Kuna Nõmme linnaosa üldplaneeringu järgi on keskus segahoonestusala, siis võib loota, et ka tulevikus rajatakse sinna nii värskeid elamu-, kultuuri-, äri- kui ka väiketootmispindu. 
 
Küsisime ka Nõmme linnaosa vanemalt Grete Šillisilt, mida viiakse lähiajal piirkonna elukeskkonna täiustamiseks täide ja kus paiknevad Nõmme suurima arengupotentsiaaliga alad. 

Millised Nõmme infrastruktuuri täiustavad projektid on lähitulevikus kavas ellu viia?

Rajamisel on Nõmme gümnaasiumi spordihoone aadressile Põllu 68 ja see valmib käesoleva aasta jooksul. Tänu sellele paranevad Nõmme koolide õpilaste, aga ka elanike sportimise tingimused. Seetõttu tõuseb vähesel määral Pargi tänava piirkonnas õhtusel ajal liikluskoormus.

Lisaks rekonstrueeritakse hetkel Raba tänav 10 aadressil asuvat Rabarübliku lasteaeda. Tööde tulemusena lisandub lasteaeda kahe uue rühma ruumid ja Rabarüblikust saab kokku 10 lasteaiarühmaga lasteaed.

Kivimäe 25 aadressile rajab MTÜ Püha Johannese Kool uue põhikooli koos lasteaia osaga. Kivimäe tänaval liikluskoormus selle tagajärjel suureneb. Tänu uuele koolile on piirkonna lastel lisaks Kivimäe põhikoolile võimalik valida ka alternatiivse lähenemisega õppeasutus. Põhikool ja lasteaed valmivad 2022. aastal.

Lähiaastatel on plaanis veel rekonstrueerida Nõmme Gümnaasiumi põhikoolihoone (Raudtee 55), Nõmme Põhikool (Raudtee 68), Kivimäe põhikool ning Männiku ja Männimudila lasteaiad. Kuigi tööde ajal tuleb ajutiselt asenduspindadel viibida ja sellega kaasnevad ebamugavused, siis on paranenud õpitingimused seda väärt. 

Suurematest teeobjektidest rekonstrueeritakse käesoleval aastal Kivimäe tänav, lisaks teostatakse taastusremont veel teistel mitmekümnetel tänavatel. Rajatakse Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseradade II etapp ja rekonstrueeritakse Pääsküla raba laudteed. Projekteerimisel ja ehitamise järjekorras on Kerese, Õie, Raudtee tänavad ja Pärnu maantee lõigul Kõrge-Männi.

Kuhu ootate uusi ettevõtteid ja töökohti?

Potentsiaalsed arengualad on Salve tänava ümbruses asuv viljaelevaatori ala ja J. V. Jannseni tänava alguses asuv Tallinna Muusikakeskkooli ala. 

Üldiselt on vaba maad või kasutuseta hooneid võimalike uute asutuste ja töökohtade loomiseks Nõmmel vähe. Olemasolevad töökohtadega piirkonnad on välja arenenud aastakümneid tagasi ning suur osa Nõmme elamutest jääb neist eemale. Selle vahemaa korvab aga väga hea rongi ja bussitransport.

Millistes piirkondades näete lähitulevikus ette elanike hulga kasvu?

Viimastel aastatel on Nõmme elanike arv vähenenud, sest uusi krunte juurde tulemas ei ole ning olemasolevatel pindadel toimub koondumine. Näiteks kahe korteriga majast saab jälle eramu. Sellegipoolest on elanikke on juurde tulemas Nõmme keskusesse (Pärnu maantee 328), Kalda tänava äärde, Kivimäe tänava piirkonda ja Teelise tänavale.