Blogpost featured image
10.12.2020

Maardu-Iru piirkond pürgib lähiaastatel oluliseks tööstus- ja logistikakeskuseks

Üha kasvava Tallinna külje all seni pigem vaeslapse rollis Maardu lähiümbrust ning eeskätt Vana-Narva maantee ja Iru piirkonda ootab juba lähiaastatel ümbersünd. Väo ristmiku valmimise ning mitme muu olulise infrastruktuuriprojekti tõttu kasvab piirkonna potentsiaal, mistõttu on see üha atraktiivsem erinevatele tootmis- ja logistikavaldkonna ettevõtetele.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul likvideerib praegu ehitamisjärgus Väo ristmik Peterburi tee ja Tallinna ringtee ristmiku pudelikaela ning ühendab Maardu-Iru piirkonna paremini ümbritsevate suurte magistraalidega. „Lisaks sellele läksid sel suvel riigi omandusse Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee ning nüüd vastutab nende arengu eest Maanteeamet, kus on vastavad rekonstrueerimisprojektid juba algatatud,“ ütles Arhipov, kelle kinnitusel algavad ehitustööd kõnealustel teedel juba järgmisel või hiljemalt ülejärgmisel aastal. „Sisuliselt tähendab see, et vaid paari aastaga on kõik piirkonda läbivad teed ja ristmikud täielikult kaasajastatud turvalise liikluslahenduse, tänavavalgustuse ja kergliiklusteedega,“ lisab Arhipov.

Arhipovi sõnul on kinnisvaraarendustest rääkides hetkel piirkonda kõige enam lisandumas laomajanduse ja logistikaga tegelevaid ettevõtteid, kuid lisa on oodata ka tootmisüksuste näol. „Linna- ja elurajoonide läheduse tõttu soodustame tootmisettevõtete puhul eeskätt ikkagi roheliste ja olulise keskkonnamõjuta tootmisüksuste lisandumist piirkonda. Kuid nagu ka praegu kehtivas üldplaneeringus, jääb ka Maardu linna uues üldplaneeringus Vana-Narva maantee piirkond pea terves ulatuses äri- ja tootmismaaks,“ kinnitas Maardu linnapea.

Logistika- ja tootmisettevõtete huvi piirkonna suhtes on igati mõistetav, sest tegu on logistiliselt väga hea asukohaga. Lisaks Tallinn-Narva maantee ja Tallinna ringtee ligipääsule asub mõne kilomeetri kaugusel Muuga sadam, kust toimub RO-RO kaubavahetus Helsingi kaubasadamaga ning on kerkimas ka multimodaalne kaubaterminal. Piirkonna atraktiivsust tõstab loomulikult ka Rail Balticu ehitus. „Kuna tegu on ajalooliselt tööstuspiirkonnaga, siis paljudel piirkonna kinnistutel on olemas ka otsene ligipääs haruraudteedele,“ lisab Arhipov.

Vana-Narva maantee äärde ligikaudu 10 000 ruutmeetrist ärihoonet arendava Favorte müügijuhi Tarmo Rammo sõnul on hoone vastu huvi tundnud peaasjalikult tootmissektori ettevõtted. „Võrreldes muude sektoritega vaatavad tootmisettevõtted asukohta valides pikemat perspektiivi, sest tootmise liigutamine on võrreldes kontori kolimisega oluliselt aja- ja rahakulukam. Antud piirkonnas hindavad tootmisettevõtted tulevikuperspektiivi esiteks üldise töökeskkonna arengu aspektist, kuid ekspordivõimekuse kasvu silmas pidades on olulisimaks argumendiks mugav ligipääs kõigile transpordikoridoridele – olgu selleks maantee, raudtee või lähedalasuv kaubasadam,“ selgitas Rammo.

„Üldplaneering on linna ruumilise arengu mõttes tähtsaim dokument ning uue üldplaneeringuga saame seada täpsed ehituslikud tingimused Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna hoonestuse osas. See võimaldab arendajatel teatud tingimustel uusi hooneid rajada või olemasolevaid laiendada ka detailplaneeringut koostamata, mis vähendab märkimisväärselt bürokraatiat ning teeb asjaajamise lihtsamaks,“ põhjendab Arhipov ettevõtete ja arendajate kasvavat huvi piirkonna suhtes. Lisaks võtab Maardu linn Arhipovi sõnul lähiajal vastu uue ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava, millega seatakse paika prioriteedid Vana-Narva maantee piirkonna tehnovõrkude väljaehitamisel.


Nimetatud äriarenduse kohta leiad lisainfot: www.iruarikeskus.ee. Iru Ärikeskuse brutopind on 9870,1 m2 ja kavandatav valmimisaeg jääb 2021. aasta neljandasse kvartalisse. Rajatavas ärihoones on põhirõhk tootmis- ja laoruumidel, kuid välja ehitatakse ka bürooplokid.